Disclaimer

Prohlášení o poctivé prezentaci investičního doporučení

Tento dokument, investiční doporučení nebo jakákoliv analýza, která by mohla být vnímána podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu jako investiční doporučení, byly vytvořeny analytickým oddělením společnosti Roklen360 a.s., (dále jen „společnost“), licencovaným obchodníkem s cennými papíry a platební institucí.

Všechny zveřejněné informace mají pouze informativní charakter a představují názor společnosti nebo jejích zaměstnanců. Při zpracování tohoto dokumentu byly zpracovány informace z externích zdrojů. Společnost za úplnost a přesnost těchto informací neodpovídá. Doporučení makléřů společnosti v konkrétním okamžiku může být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka, kterému je poskytováno investiční poradenství. Výnosy z investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna.

Odměna analytiků není přímo ani nepřímo spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v daných analýzách.

Společnost prohlašuje, že nemá přímý nebo nepřímý podíl vyšší než 5 % na základním kapitálu žádného emitenta investičních nástrojů, které se obchodují na regulovaných trzích (dále jen „emitent“). Žádný emitent nemá přímý nebo nepřímý podíl vyšší než 5 % na základním kapitálu společnosti. Společnost nemá s žádným emitentem uzavřenou dohodu týkající se tvorby a šíření investičních doporučení ani o poskytování jiných služeb. Emitenti nejsou informování o investičních doporučeních vydávaných společností.

Společnost nenese odpovědnost za neoprávněné nebo reprodukované šíření nebo uveřejnění obsahu webových stránek společnosti včetně informací a investičních doporučeních na nich uveřejněných. Investoři by proto měli každou konkrétní analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování.

Střet zájmů

Společnost předchází střetu zájmů při tvorbě investičních doporučení organizačním členěním jednotlivých oddělení a pravidelnou kontrolou. Na činnost společnosti dohlíží Česká národní banka.
Interní pravidla zakazují provádět osobní obchody s investičními nástroji, které jsou kótovány na Burze cenných papírů Praha a.s. Analytikům taktéž nepřísluší poskytovat jiné investiční služby, kromě investičního doporučení. Bližší informace o omezení střetu zájmů jsou uvedeny na internetové stránce https://www.roklen.cz/cs/download v sekci Smlouvy a dokumenty/Ostatní dokumenty v dokumentu nazvaném „Postupy a opatření k zamezení střetu zájmů“.

Přihlašte se, nebo zaregistrujte


Přihlásit se


Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.

Přihlašte se, nebo zaregistrujte

Tato sekce je dostupná zdarma pouze přihlášeným uživatelům.Přihlásit se

Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.