Investujte netradičně. Jak na známky v době koronavirové


11:01 • 18. srpna 2020

Tagy: Koronavirus, investice, Filatelie

V obtížných dobách se investice do cenných poštovních známek z pohledu ošetření měnového rizika, celosvětové likvidity a samozřejmě i fyzické velikosti a v ní uchovávané hodnoty velmi nabízí. Již v době ekonomického chaosu po první světové válce a v době vrcholící Španělské chřipky bylo na aukcích poštovních známek v celé Evropě dosahováno nových cenových rekordů tažených snahou movitých a úspěšných lidí i šlechty bezpečně uložit svá ohrožená aktiva do prověřené a z pohledu držení nenáročné komodity. Stejně tak v předvečer druhé světové války byly velké majetky, především židovských obchodníků a bankéřů transferovány do cenných poštovních známek a často převáženy přes polovinu zeměkoule, kde posloužily jako výrazná finanční podpora do nového začátku. A v neposlední řadě je všeobecně známo, že největší odliv raritních poštovních známek z českých zemí byl zaznamenán v dobách dvou silných emigračních vln v letech 1948 a 1968, kdy prchající Češi s sebou odváželi veškerý svůj movitý majetek často „přetavený“ do skladné a lehce přenositelné komodity s celosvětově zaručenou likviditou - poštovních známek.

Kdy jindy než v tuto chvíli, tváří v tvář probíhající epidemii COVID-19, je třeba si připomenout staletími prověřené „investiční“ pravidlo přicházející na řadu v dobách silně turbulentních, epidemických, ale i válečných. Nesmrtelné investiční pravidlo tří „G“ – Gold, Guns a Grocery. A to první „Géčko“ z tohoto okřídleného pravidla neznamená v dnešní době již jen bezpečnou investici do zlata a dalších cenných kovů, jak tomu bylo v dřívějších dobách. Naopak je synonymem pro všechny další alternativní investice k finančnímu, akciovému, dluhopisovému a komoditnímu trhu. Tedy i pro investice do uměleckých a sběratelských předmětů, které jsou staletími pozitivně prověřeny a ke kterým se jako k bezpečnému předmětu uložení hodnoty v těžkých dobách uchylovali i naši předci.

Jedna z nejslavnějších Československých rarit - přetisk 50/50. Červených padesátihaléřových známek z emise Osvobozená republika z roku 1927 je doloženo méně než dvacet kusů. Jde o „českého mauricia“.

Nakupování známek „podle grafů“

Investičně zajímavé poštovní známky nejsou ze své podstaty finančním, ale hmotným aktivem. I z tohoto důvodu není v některých parametrech možné posuzovat obchodování s nimi optikou akciových nebo dluhopisových trhů. Nicméně díky více než stopadesátileté historii obchodování s poštovními známkami jsou k dispozici dostatečná data k sestavení ucelené cenové vývojové řady jednotlivých investičně zajímavých „titulů“ i celých časových i místních oblastí sběratelského a investičního zájmu. V těchto časových řadách se již od roku 1900 jasně ukazuje trend zhruba desetiletých period naznačujících obchodní směr (prodej či nákup), kterým by se případný investor měl v tu kterou dobu vydat. Cenové grafy ukazují v prvních třech letech této periody velmi strmý nárůst ceny, poté zhruba pětileté logaritmické vyklesání tohoto strmého růstového trendu a následnou dvouletou stagnaci. Samozřejmě existují i investiční „Stamps“ indexy publikované na Bloomberg či v britském ekonomickém tisku. Mezi nejznámější patří práce The Investment Performance of Collectible Stamps od uznávaných autorů Christopha Spaenjerse a Elroy Dimsona z University of Cambridge. Ale při rozhodování o koupi či prodeji konkrétní cenné poštovní známky jsou tyto informace stejně jako u akciového trhu pouze jedněmi z mnoha, které následně o finální operaci rozhodnou.

Jak poznat výhodnou koupi

Ukazatelů hodnoty známky je několik. V prvé řadě je to fyzický stav a celková kondice konkrétního kusu. Samozřejmostí hodnocení je četnost výskytu známky a s tím související dostupnost známky na trhu. V poslední době je velká váha kladena na „provenance“ - příběh známky, její původ, předešlí majitelé a celková historie. Svou roli v tvorbě hodnoty známky hraje i oblíbenost lokality původu známky ve světové filatelii a samozřejmě koupěschopná poptávka tohoto regionu v aktuálním i historickém kontextu. Výhodnost či nevýhodnost koupě čehokoliv se s investičního pohledu obvykle pozná až v okamžiku prodeje, nicméně ke všem investičně zajímavým filatelistickým předmětům existují více než stoleté cenové vývojové grafy s jasně daným trendem vývoje ceny, kde lze nalézt vhodný okamžik ke koupi či k prodeji s realizaci výnosu.

Nejdražší rarita: Jedná se o rakouskou známku s přetiskem Pošta československá 1919 na žilkovaném papíru.

Známky versus ostatní investice

Investice do známek se v porovnání s finančními, akciovými či komoditními trhy chovají tak trochu jako kombinovaná investice do klasických peněžních a dluhopisových investičních nástrojů – nízká rizikovost, stabilita a v dlouhodobém horizontu rovnoměrný růst výnosů odpovídá instrumentům peněžnímu trhu, ale výše výnosu a požadovaná délka investice přesahuje investice na trhu obligací. S investicemi do známek je spojena menší cenová volatilita než je tomu u akciového trhu a nižší senzitivita na různé události a dění ve světě tak jak je známe u trhu s komoditami.

Klasické investice do známek, pokud se oprostíme od sběratelů, po technické stránce vyžadují od investora-začátečníka obdobný přístup jako u jakéhokoliv jiného investičního nástroje. Tedy buď se sám stanu investičním odborníkem anebo vyhledám pomoc již stávajícího odborníka.

Porovnávat likviditu komodit, akcií, dluhopisů a známek nelze. Pokud investujete do komodit či akcií, děje se tak v drtivé většině případů v nehmotné, u akcií v nelistinné podobě. Těžko si asi dneska koupíte futures na ropu a budete čekat, že vám za měsíc někdo zaparkuje cisternu s nakoupenou komoditou na zahradě. Pokud se bavíme o klasické investici do cenných poštovních známek a ne o investici do známkových indexů nebo nákupu podílových listů obsahujících i známkové portfolio, tak si tyto cenné známky prostě kupujete, uchováváte a následně prodáváte fyzicky. Nicméně pokud porovnáváme likviditu známek s ostatními produkty alternativních investic jako jsou například nemovitosti, výtvarné umění nebo i auto-moto veteráni, tak zde je likvidita cenných poštovních známek, především pak jejich flexibilita a přenositelnost v čase a místě jednoznačně nejlepší.

Jak se vyvarovat začátečnickým chybám

Pokud se nemíníte stát investorem-sběratelem a začít se hlouběji zajímat o poštovní známky, jejich magickou historii a vše co s nimi souvisí, je jednoznačně nejlepším řešením obrátit se na filatelistického odborníka se zkušenostmi s investováním do této komodity. Pokud se i přes to někdo rozhodne investovat sám, je přinejmenším vhodné nechat se někým znalým alespoň nasměrovat do investičně zajímavé filatelistické oblasti, nechat si nastínit investiční horizonty, výkonosti a možná rizika, které tato forma investice přináší. Takovou kombinací začátečnických chyb by například bylo vrhnout se do nákupu velkého množství známek průměrné hodnoty, trhem neprověřené dostupnosti, z filatelisticky nepopulárních dob a oblastí s aktuální nevalnou koupěschopnou poptávkou a nízkou kupní silou. Pro začátek je ideální poskládat si startovací portfolio z maximálně 10 kusů trhem a časem prověřených známek, v ideální kombinaci klasických známkových zemí raného období (kolem roku 1850), včetně koloniálních území a novějších kusů z oblasti velkých a rostoucích trhů, například Čína, Indie nebo Rusko. Portfolio by mělo být zčásti naplněno známkami se zajímavou historií, předchozím držitelem či příběhem, popřípadě by se tam měly vyskytovat zajímavé chybotisky a cenově dostupné ikonické známky světové filatelie.

Průměrné roční zhodnocení známek

Vhodně zvolené základní investiční portfolio poštovních známek s nízkou rizikovou vahou je v současné době schopno svému majiteli ve střednědobém horizontu přinášet sedmi až desetiprocentní zhodnocení ročně v nominálním vyjádření bez započtení faktoru inflace a kurzových výkyvů. Tyto trvale dosahované průměrné roční výnosy investičního portfolia poštovních známek jsou tak výrazně vyšší než výnosy portfolia složeného z dluhopisů a o něco málo nižší než výnosy z portfolia akciového. Nicméně volatilita ceny známkového portfolia je v porovnání s volatilitou akcií nižší a systematické riziko investice do známek zůstává v porovnání s akciemi také nízké. Investice do poštovních známek na rozdíl od akcií či dluhopisů částečně zajišťují investora i proti neočekávané inflaci. Naměřený výkon investičního portfolia poštovních známek tak ukazuje, že známky nejenom že poráží obligace, ale mohou díky dalším výhodnějším parametrům směle soupeřit i s akciemi.

Devítiblok patřící mezi velké Československé raritní kusy. ČESKOSLOVENSKO 1919, Magyar Posta 20f s přetiskem POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919, nepoužitý blok.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

RSS

Martin Němeček je zakládající člen Prestige Philately Club Prague. Dříve působil na pozici ředitele a předsedy představenstva Realitní společnosti České spořitelny. Před nástupem do Realitní společnosti České spořitelny pracoval na pozici ředitele oblastní pobočky České spořitelny Praha centrum. Martin Němeček je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, hovoří anglicky a rusky, mezi jeho záliby patří sport a filatelie.Přejít na diskusi

Přihlašte se, nebo zaregistrujte


Přihlásit se


Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.

Přihlašte se, nebo zaregistrujte

Tato sekce je dostupná zdarma pouze přihlášeným uživatelům.Přihlásit se

Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.