Senioři v koronavirové době. Pandemie měla i svá pozitiva


06:56 • 22. srpna 2020

Tagy: ČR, Koronavirus

Pandemie koronaviru měla vzhledem k seniorům i svá pozitiva. Mnohem více lidí si uvědomilo, že mají babičku a dědečka, a začalo se o ně více zajímat. Celkově celá společnost si díky viru uvědomila problémy, se kterými se senioři potýkají, od samoty přes nedostatek financí až po zdravotní problémy. K čemu koronavirus také přispěl, byl nárůst počtu dobrovolníků. Problémem je, že se mnoho z nich k seniorům vůbec nedostalo. Důvodem byla například absence internetu, kvůli které se senioři o možnosti pomoci ani nedozvěděli. Jedním z našich cílů je zvyšovat u seniorů gramotnost v online oblasti a zapojit je do tohoto světa, řekla v rozhovoru pro Roklen24 Hana Mezerová z organizace Seniorem s radostí.

V současnosti se o seniorech mluví především s ohledem na jejich zranitelnost a ohroženost v rámci pandemie. Jak se změnila situace potřeb seniorů na základě COVID -19?

Existuje základní dělení, které zahrnuje pět potřeb - bezpečí, svobody, sociální, fyziologické a seberealizace. Mnoho seniorů má potřeby omezené celkově, ale právě s pandemií přišlo omezení ještě větší, a troufám si říct, že ve všech oblastech. Když se podíváme například na oblast sociální, tak senioři byli a možná ještě jsou mimo kontakt s okolním světem, protože rodiny se bály za nimi chodit na návštěvy atd. Proto jsme doporučovali udržovat kontakt telefonický. My sami jsme měli pro seniory zřízenou linku a v případě potřeby je propojovali buď s dobrovolníky, aby si mohli popovídat, nebo s psychology, když byla potřeba odbornější pomoc.

Hned první věc, co člověk uviděl, když otevřel web vaší organizace, je otázka: Nastala zdravotní krize a co teď, abychom se nezbláznili? Co nyní radíte seniorům? Co z vaší praxe vidíte, že funguje v takovýchto náročných situacích?

Důležité je udělat si plán dne a nastavit si určité cíle. Bezpečí a jistotu nám totiž dodává systém a když si nastavíme, jak bude den probíhat, víme, co nás čeká. Proto nejen seniorům, ale všem, když se nám nějakým způsobem změní denní režim, doporučuji udělat si ve dnech řád a určit si body, na které se budeme těšit. Můžou to být maličkosti, třeba odpolední káva a kniha.

Vidíte nějaké změny v tom, jak jsou senioři nyní vnímáni u širší veřejnosti? Lze říci, že pandemie zapůsobila v tomto ohledu pozitivně?

Z mého pohledu rozhodně zapůsobila pozitivně vůči skupině seniorů. A to ze dvou důvodů. Za prvé jsem si všimla, že hodně lidí si najednou uvědomilo, že mají babičku a dědečka, a začali se o ně více zajímat. Za druhé si celkově společnost začala všímat více seniorů a jejich problémů, jako je samota, nedostatek financí, zdravotní problémy a další.

Z ohlasů veřejnosti je vidět výraznější nárůst počtu dobrovolníků, vznikají platformy, které se snaží propojit lidi s volnou kapacitou s těmi, kteří pomoc potřebují. Většina těchto aktivit se ale odehrává na sociálních sítích nebo webových rozhraních, vnímáte to v souvislosti se seniory jako problém?

Ano, v Seniorovi s radostí jsme zjistili, že propojit se se seniory je náročnější než propojit se s jakoukoliv skupinou. Někteří senioři vůbec internet nemají a ti, kteří ho mají, tak málokdy využívají sociální sítě. Já sama jsem zaznamenala, že byla mnohem větší nabídka dobrovolníků než poptávka seniorů. A domnívám se, že právě z toho důvodu, že se informace k seniorům vůbec nedostala.

Jak čekáte, že aktuální situace promění společnost a změní život seniorů? Tím, že se nyní více aktivit přesouvá do “online” režimu, vidíte například, že by se senioři více učili pracovat s chytrými technologiemi?

Jedním z našich cílů je právě zvyšovat u seniorů gramotnost v online oblasti a zapojit je do tohoto světa. Pořádáme například školení na práci s tablety a také vyvíjíme webovou aplikaci SuperHero senior, která bude seniorům pomáhat s vyhledáváním lékařů, obchodů ale i dalších aktivit v místě jejich bydliště. S touto aplikací jsme vyhráli soutěž NAKOPNI PRAHU a získali tak i finanční pomoc na její dokončení.

Od minulého roku se startup Seniorem s radostí překlopil do režimu sociálního podnikání. Můžete představit vaše aktuální aktivity, kterými se snažíte vrátit seniorům důstojné místo ve společnosti?

Aktuálně se věnujeme cvičení jógy pro seniory, v Praze probíhají lekce v parku zdarma a pro ty, kteří se nemohou zúčastnit, jsou připraveny i online lekce na našich stránkách. Snažíme se seniorům nabízet také pracovní příležitosti, máme pro ně připravenou psychologickou poradnu a těm, kteří potřebují, pomáháme s nákupy, odvozem k lékaři nebo dovozem léků.

Jaké máte v současnosti ohlasy na vaše aktivity a vaši misi?

Velmi pozitivní a nás samotné opravdu těší, že můžeme díky naší organizaci propojovat generace a zlepšovat seniorům život.

Co považujete zatím za největší úspěchy vašeho projektu a proč?

Nevím, jak by vám na tuto otázku odpověděly mé kolegyně, ale za mě, ačkoliv jsme vyhrály několik soutěží jako Social Impac Award 2019, 3. místo na Women Startup Competition 2020 a nedávno NAKOPNI PRAHU, tak je největší úspěch to, že naše organizace funguje a všichni jsme v ní aktivní a snažíme se podílet na jejím rozvoji, ačkoliv vše děláme zadarmo a při svých pracích.

Pro mnohé projekty je současná situace motivací k inovativnějším přístupům nebo hledáním nových řešení. Mění se v tomto ohledu i aktivity nebo podnikatelské plány Seniora s radostí?

Ano, mění se a upřímně musíme zrychlovat, být flexibilnější a přizpůsobovat se situaci. Zaměřujeme se na získávání seniorů, ale i na větší příležitosti pro ně samotné, ale především se zaměřujeme právě na online svět pro seniory.

Jak na současnou situaci a zranitelnost seniorů reaguje z vašeho pohledu byznysový sektor? Vnímáte silnější společenskou odpovědnost firem?

Musím říct, že mě samotnou reakce firem na zranitelnost seniorů opravdu překvapila. Podpořili nás BMW 3 automobily, KiaMotors 10 autobomily a Ford 3 automobily. Díky nim jsme mohli rozvážet léky, obědy, roušky, ale také vozit seniory k lékaři. Nyní, po nouzovém stavu, máme pro účely naší organizace 3 auta od KIA.

Obracejí se firmy přímo i na vaší organizaci? Jaký typ spolupráce hledají nebo nabízejí?

Ano, obracejí a obracely. Některé firmy nám nabízejí finanční prostředky, jiné třeba zase služby nebo produkty a za všechnu pomoc jsme vděční. Máme ale ještě větší ambice, a to je propojit se s firmami například i tak, že budou zaměstnávat naše seniory.

Již v dřívějším rozhovoru pro Roklen24 zakladatelka Seniora s radostí - Jana Najbrtová - uvedla, že vaše další plány zahrnují expanzi do zahraničí. Vnímáte v tuto chvíli nějaké rozdíly v potřebách a situaci seniorů napříč ostatními státy?

Je těžké mluvit takto globálně, jelikož v agentuře jsme v kontaktu se seniory v ČR. Ale pokud se podívám na věc z pohledu psychologa, myslím si, že v tuto chvíli (pokud vezmeme v potaz dopad COVID-19), tak potřeby všech seniorů jsou stejné tak, jako všech lidí. Ono když se na to podíváme i z pohledu v našem státě, tak konkrétní potřeby seniorů byly různé, ale v celku vzato vždy spadaly do kategorií, které jsem uvedla na začátku.

Mgr. Hana Mezerova, ACC se narodila v Třešti na Vysočině. Vystudovala jednooborovou psychologii a následně certifikovaný koučovací výcvik. Svou praxi jako psycholožka začala ve věznici. Aktuálně má vlastní kancelář jako psycholog a kouč a působí v organizaci Seniorem s radostí jako COO.
RSS

Klára Lauer Procházková vystudovala demografii a sociologii. Její největší škola života začala během těchto studií, kdy absolvovala zahraniční pobyty v Německu, Francii a v Lucembursku. Poté pracovala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Zajímá se o oblast vzdělávání, grafiku, digitální marketing a hlavně - o zajímavé lidi kolem sebe.Přejít na diskusi

Přihlašte se, nebo zaregistrujte


Přihlásit se


Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.

Přihlašte se, nebo zaregistrujte

Tato sekce je dostupná zdarma pouze přihlášeným uživatelům.Přihlásit se

Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.